Bhakti Books

  Książki i komentarze Śri Śrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja w języku angielskim. Bhakti books | Bakti press

Książka HIT! NOWOŚĆ!

Być kontrolowanym przez miłość Związek Guru - uczeń. "Nawet Kryszna, Najwyższa Osoba Boga, chce być kontrolowanym przez miłość i oddanie." — Śrila Narayana Maharaja
HIT! Polska edycja: "Być kontrolowanym przez miłość"

PureBhakti TV

  Celem naszego sadhana powinno być osiągnięcie rati;
Zapraszamy do internetowej telewizji PureBhakti.tv
Odpowiedź na rezolucję GBC w sprawie Śrila Narajana Maharadża PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 kwietnia 2010 17:34

Pranam dandawaty,
Wszelka chwała dla Śri Śri Guru i Gauranga.

Drodzy Wisznuiccy (Waisznawa) wielbiciele Pana,
Niedawno został do mnie nadesłany ostatni artykuł GBC, usiłujący pomniejszyć relację pomiędzy Śrila Bhaktiwedantą Narajanem Maharadżem i Jego śiksza guru Śrila Bhaktiwedantą Swamim Maharadżem. Niestety, ktoś kto cierpi na żółtaczkę widzi wszystko na żółto, w ten sam sposób ktoś, kto dotknięty jest błędnym zrozumieniem, wszędzie widzi sprzeczności.

Kilkukrotnie przeczytałem ten dokument i nigdzie nie dostrzegłem żadnych sprzeczności, pomiędzy tym co tam było napisane, a tym co utrzymuje się, że powiedział Śrila Narajana Maharadża.

Nie chcę aby moja odpowiedź była zbyt długa, więc będę trzymał się tylko głównych punktów.

Głównymi zarzutami wysuwanymi przez GBC są, cytuję: "Najbardziej znanymi wymysłami, są kłamstwa dotyczące oświadczenia Prabhupady z jego łoża śmierci takie, że (1) nie zdołał on wystarczająco wyszkolić swoich uczniów; że (2) przyczynami jego niepowodzenia były niska (zubożała) i zdegradowana natura jego uczniów; że (3) Prabhupada w konsekwencji zlecił Narajanowi Maharadżowi osobiście, aby dokończył jego pracę; oraz to, że (4) ze względu na niezaradność (brak kompetencji) swoich własnych uczniów, Prabhupada chciał, aby Narajana Maharadża zamiast nich, złożył jego ciało w Samadhi."

(1) Pierwszy podniesiony przez nich punkt brzmi: "nie zdołał on wystarczająco wyszkolić swoich uczniów". To jest oczywiste, biorąc pod uwagę fakt smutnej przeszłości liderów towarzystwa ISKCON. Wziąwszy pod uwagę liderów, w momencie kiedy odchodził Śrila Prabhupada, włączając tych tak doskonale wyszkolonych, jak:

Bhavananda, Jaya-Tirtha, Brahmananda, Garga-muni, Bhagavan, Harikesh, Surabhi Swami, Hari-sauri (Prabhupada Kripa Goswami), Rameswara, Drstadhumana, Adi-kesava, Sudama, Kirtananda, Hamsadutta… Czy mam kontynuować? Czy którykolwiek z uczniów Prabhupady został wyszkolony do poziomu czystego oddania? Nawet po osiągnięciu bhawy powinno się pozostać pod przewodnictwem i ochroną sadhu-sangi, w przeciwnym razie doświadczy się trudności w życiu duchowym, tak jak pokazuje historia upadku Bharat Maharadża w piątym canto Śrimad Bhagawatam. Tak nieszczęśliwie się składa, że GBC przedstawiło niewłaściwe spojrzenie na (ich) tłumaczenie słów Prabhupady: "yatata pari shiksa diyechi, karche ora", które, w rzeczywistości powinny były zostać przetłumaczone tak: "Wyszkoliłem ich tak bardzo jak mogłem." W rzeczywistości jako czysty wielbiciel, Śrila Prabhupada posiada nieograniczone moce, aby udzielić doskonałego szkolenia, ale niestety uczeń może uchwycić jedynie tyle łaski guru, stosownie do swojego podporządkowania jemu, a jak widzimy z historii byłych liderów GBC, ich podporządkowanie nie było zbyt głębokie. Dlaczego więc Śrila Prabhupada osobiście wyjaśnia: "ponieważ oni wywodzą się od mleccha i yavana, starałem się zrobić wszystko, co było w mojej mocy aby ich wyszkolić." W ten sposób Śrilaprabhupada próbuje wypunktować, że nie nie mógł on wyszkolić ich (swoich uczniów) do właściwego poziomu, którym jest czyste oddanie. Myślę, że istnieje niewielu (kilku) uczniów Śrila Prabhupady, którzy mogą podnieść ręce i stwierdzić, że zostali doskonale wyszkoleni w czystym oddaniu.

(2) Co do drugiego punktu, że "przyczynami jego niepowodzenia były niska (zubożała) i zdegradowana natura jego uczniów", GBC po prostu, dosłownie powtarza własne słowa Prabhupady. "Oni nie posiadają żadnego dziedzicznego tła. Wszyscy oni wywodzą się z rodzin mleccha i yavana. Wyszkoliłem ich tak jak potrafiłem najlepiej. Oni również robili to najlepiej jak potrafili."

GBC zrobiło ogromny wysiłek aby pokazać, że Śrila Narajana Maharadża przedstawia Śrila Prabhupadę w niewłaściwym świetle, ponieważ Śrila Narajana Maharadża twierdzi, że Prabhupada powiedział: "Powinieneś pomóc moim uczniom. Oni są jak małpy, nie byłem w stanie wyszkolić ich za bardzo." W rzeczywistości Śrila Narajana Maharadża był bardzo łaskawy opisując ich jako małpy, ponieważ ich Guru Maharadża, opisał ich jako coś znacznie gorszego. Lepiej jest być nazwanym małpą niż mleccha i yavana. Słowniczek BBT Prabhupady podaje tłumaczenie słowa mleccha (jako niecywilizowani ludzie, znajdujący się poza Wedyjskim systemem społecznym, którzy generalnie są mięsożercami) jak również słowa yavana (jako klasy ludzkiej upadłej z Wedyjskiej kultury; człowieka niskiego stanu, ogólnie mięsożercę lub barbarzyńcę). Małpa jest podczłowiekiem jak również mleccha i yavana uważani są za istoty pod-ludzkie, tak jak zostało to zacytowane przez Śrila Prabhupadę w komentarzach do jego Śrimad Bhagawatam: "W ruchu świadomości Kryszny są uczniowie małpy, nie są oni w stanie podążać ścisłymi zasadami regulującymi, czasami upadają i próbują towarzystwa opartego na seksie. To jest dowód, że ci ludzie są potomkami małp, tak jak to potwierdził Darwin. Dlatego też w tym wersecie jest to jasno ustanowione: "yatha vanara jateh."

I.... "Jednakże, będąc niezdolnymi aby trzymać się tych zasad, ci łajdacy znów upadają i przyjmują schronienie wśród siudrów, którzy są dobrymi ekspertami w czynieniu starań dla seksualnej pobłażliwości. Seks jest wiele znaczący wśród zwierząt takich jak małpy oraz takich ludzi, którzy ożywieni są przez seks, mogą oni być nazwani potomkami małp."

Powód dlaczego Śrila Narajana Maharadża jest tak łaskawy, był przez niego wyjaśniony 15 lat temu i to również zostało podane przez GBC jako wyjaśnienie, mówi on: "W tamtym czasie on (Śrila Prabhupada) mówił w języku bengali, więc inni mogli tego nie zrozumieć. Jeśli on powiedziałby, że wszyscy jego uczniowie byli ignorantami, że oni nie wiedzą zbyt dużo, i że byli niedoskonali, to mogłoby oni stać się niespokojni (wstrząśnięci). W związku z tym powiedział on tak wiele rzeczy w języku bengali. Powiedział mi: >>Przyprowadziłem ich, ale nie mogłem ich w pełni wyszkolić.<<" Dlatego też prorocze słowa Śrila Narajana Maharadża stały się prawdą, ponieważ kiedy GBC zrozumiało, że ich Gurudewa nazwał ich trzydzieści lat temu mleccha i yavana, oni doznali niepokoju (wstrząsu) i napisali 40 stron odpowiedzi.

(3) GBC stwierdziło, że: "Prabhupada w konsekwencji zlecił Narajanowi Maharadżowi osobiście, aby dokończył jego pracę (dając im pełne szkolenie)" To również zostało stwierdzone w rozmowie, podczas której Prabhupada mówi na samym początku konwersacji: "Prabhupada [Bhaktisiddhanta S. T.] i Bhaktiwinoda Thakura chcieli abyśmy nauczali w Europie i w Ameryce. Innym ich pragnieniem było to, aby wszyscy nauczali razem (kolektywnie)." Czy to nie jest oświadczenie, że ISKCON powinien działać razem z Gaudiya Math? Czy to nie jest pragnienie Śrila Bhaktisiddhanty Saraswatiego Thakura i Śrila Bhaktiwinoda Thakura (tudzież, również pragnienie Śrila Prabhupada)? Czy nie zostało powiedziane to Śrila Narajanowi Mahradżowi, że jest to pragnienie Guru Parampara? Śrila Prabhupada mówił dalej: "Po tym jak odejdę, wszyscy powinni być razem..." W ten sposób Prabhupada nie instruuje tylko Śrila Narajana Maharadża i Gaudiya Math, aby współdziałali z ISKCON, ale również aby ISKCON współpracował z Gaudiya Math. Prabhupada wyjaśnia, że mamy wszystkie udogodnienia w znaczeniu, że: "Jeśli wszyscy pracują, będąc zjednoczonymi - będą duże, duże świątynie; będzie wystarczająco miejsca aby się zatrzymać, nie będzie brakowało rąk do pomocy. Jeśli to się stanie kiedy tu jestem, to byłoby to bardzo miłe."

Śrila Narajana Maharadża powiedział wtedy Prabhupadzie, aby uwolnić go od niepokojów,
że wielbiciele z ISKCON są wystarczająco wyszkoleni, tymi słowami: "Jest bardzo dobrze. Jest tak jak powinno być. Stworzyłeś coś; jeśli wszyscy oni pracują i utrzymują to. Wyszkoliłeś ich, ale jeśli w przyszłości oni staną się jeszcze bardziej zjednoczeni i pomocni, wtedy wspaniała rzecz się wydarzy w tym świecie." Wtedy Śrila Prbhupada wyjaśnił, że w rzeczywistości nie był w stanie właściwie ich wyszkolić ponieważ oni wszyscy są mleccha i yavana, ale próbował robić to najlepiej jak potrafił i oni również starali się robić wszystko najlepiej jak potrafili zgodnie ze swoim niewystarczającym (niepełnym) wyszkoleniem. Tak więc mówi on: "Oni nie posiadają żadnego dziedzicznego tła. Wszyscy oni wywodzą się z rodzin mleccha i yavana. Wyszkoliłem ich tak jak potrafiłem najlepiej. Oni również robili to najlepiej jak potrafili."

Tak więc, na cały tok rozmowy powinno się patrzeć jako na całość. Nie można po prostu wziąć z kontekstu jakichś dowolnych stwierdzeń i w ten sposób prezentować ich czytelnikom. Śrila Prabhupada stwierdził, że pragnieniem Śrila Bhaktiwinoda Thakura oraz Śrila Bhaktisiddhanty Thakura było nauczanie w Europie i Ameryce, i jeśli będziemy wszyscy zjednoczeni, wtedy zostanie stworzona wspaniała rzecz. Mówi on, że próbował wyszkolić swoich uczniów tak bardzo jak tylko był w stanie, lecz w związku z tym że byli oni mleccha i yavana wysiłek ten nie był wystarczający. Dlaczego powiedział on o tym Śrila Narajanowi Maharadżowi podczas ich ostatniego spotkania? Oczywiście Śrila Narajana Maharadża był w stanie zrozumieć manobhista (wewnętrzne pragnienie) Śrila Prbhupada, które każdy również mógł dostrzec i zrozumieć (chyba, że był ślepy). Brzmiało ono, proszę trenuj moich uczniów i współpracujcie razem w nauczaniu na całym świecie, spełniając moje pragnienia, jak również pragnienie poprzednich aczarjów.

Śrila Prabhupada zawsze podawał analogię ślepca i kulawego. Kulawy człowiek reprezentował Indie, a ślepiec reprezentował świat zachodni. Indie materialnie są kulawe, a Zachód był ślepy na wiedzę duchową, jeśli oni razem będą współpracować, wtedy mogą stworzyć wspaniałą rzecz. W tym przykładzie Gaudiya Math może zostać porównana do kulawego człowieka, a ISKCON do ślepca, nasi poprzedni aczarjowie chcieli aby oni współpracowali razem i to pragnienie, które tutaj zostało przedstawione, było ostatecznym pragnieniem Śrila Prabhupady. Być może ślepiec nie może tego dostrzec, ale Śrila Narajana Maharadża wiedział, o co chodzi Prabhupadzie, dlatego odpowiedział: "Kiedykolwiek oni mnie wezwą, cokolwiek będą konsultować ze mną, lub gdziekolwiek poproszą mnie abym się udał, zrobię to zgodnie ze swoimi zdolnościami. Jednakże, moje kwalifikacje są bardzo małe. Cokolwiek bezinteresownie będę mógł zrobić, zrobię to." Oraz "Uważam Cię, że jesteś jak mój mistrz duchowy."

(4) Ostatnią kością niezgody w artykule ISCKON było bezpośrednie stwierdzenie Śrila Prabhupada, które zostało przez nich przytoczone: "ze względu na niezaradność (brak kompetencji) swoich własnych uczniów, Prabhupada chciał, aby Narajana Maharadża zamiast nich, złożył jego ciało w Samadhi." Ta kwestia również była wspólnie deliberowana w całej tej rozmowie. Jeśli uczeń taki jak PP Bhakticaru Maharadża i Bhavananda wiedzą już wszystko, to dlaczego potrzebowali się skonsultować z Śrila Narajanem Maharadżem w sprawie szczegółów ceremonii Samadhi? Cytuję:

"Prabhupada: Czy skonsultowałeś się z Narajanem Maharadżem?
Tamala Krsna: Tak. Dzisiejszego ranka z Bhakti-caru Swamim, Bhakti-prema Swamim i z Śridhara Swamim udaliśmy się by go zobaczyć i Narajana Maharadża opisał ceremonię odejścia Waisznawy, wielkiej duszy Waisznawy."


Więc pełne szkolenie nie zostało dane, więc oni musieli przyjąć radę od starszego Waisznawy.

W rzeczywistości najbardziej obraźliwym stwierdzeniem w całym tym artykule był następujący "klejnot"waisznawa-aparadha, gdzie stwierdzono na stronie 28: "Więc, wygląda na to, że pomysł uczestnictwa Narajana Maharadża w ceremonii, wywodzi się od Narajana Maharadża osobiście, nie od Śrila Pabhupada." To w sposób bezpośredni sugeruje, że Śrila Narajana Maharadża udał się na ceremonię Samadhi, na darmową ucztę lub coś w tym rodzaju. Zważywszy, że Śrila Prabhupada w tej samej rozmowie poprosił Śrila Narajana Maharadża, aby był podczas całej ceremonii, i aby dopilnował wszystkiego, był on jedyną osobą, która mogła poprowadzić całą viraha mahotsava, a przy tym mówiąc, że Śrila Narajana Maharadża udał się tam we własnym interesie, takie rozważanie jest po prostu ohydne (wstrętne). Również rozważmy to, że Śrila Prabhupada nie dał swoim uczniom mantry gopi-bhawa podczas przyjmowania sanjasy, więc w takim razie kto miał napisać tą mantrę na świętym ciele czystego wielbiciela, w momencie przeprowadzania ceremonii Samadhi? Możecie zobaczyć Śrila Narajana Maharadża piszącego tą mantrę na świętej klatce piersiowej Śrila Prbhupady, na filmie wideo pt: "The final lesson."

Oczywiście, rzeczywistą przyczyną było to, że Śrila Prbhupada nie chciał aby ci liderzy dotykali jego ciała, ponieważ został przez nich otruty, dlatego właśnie Śrila Prbhupada poprosił Śrila Narajana Maharadża aby udzielił mu Samadhi. Słyszałem to od Śrila Narajana Maharadża osobiście.

* Więcej info w oryginale na stronie: www.srilaprabhupada.us

* Słuchaj Tamal mówi „podaj Prabhupadzie truciznę” http://srilaprabhupada.us/3servesppoimp3.mp3


Nie chcę nad tym spędzać zbyt wiele czasu. Cieszę się, że GBC posiada tak dużo czasu w zanadrzu, i że dzięki temu mogą napisać 40 stron listu na ten temat. Lepiej byłoby gdyby oni spojrzeli na swoje własne dewiacje (odchylenia) takie jak: wybieranie aczarjów (przez głosowanie), głosowanie nad upadkiem dżiwy, system aczarjów strefowych, kompromitacją gurukuli itd., ad finitum (itd. w nieskończoność), zamiast próbować rzucać stanowcze opinie na charakter wzniosłego Waisznawy.

Oczywiście, dla tych wielkich i szczęśliwych dusz, które przyjęły schronienie pod przewodnictwem Śrila Prbhupady i wypełniają jego pragnienie, aby osiągnęli czyste oddanie pozostając pod przewodnictwem i instrukcjami czystych Gaudiya Waisznawów, dla nich przedstawiamy werset ze Śrimad Bhagawad-Gity (9:30):

api cet su-duracaro bhajate mam ananya-bhak

sadhur eva sa mantavyah samyag vyavasito hi sah


"Kto służbę oddania pełni, ten, nawet jeśli dopuszcza się najohydniejszych czynów, uważany ma być za osobę świętą, ponieważ jest on właściwie usytuowany w swojej determinacji."

Ci, którzy uwikłani są w wynajdywanie wad i wygłaszają krytyki przeciwko Waisznawom, do puki to robią, są ohydni.

Taka jest zasada.

Życzę im wszystkiego najlepszego i modlę się o ich poprawę.
Upadły sługa sługi
BV Damodara Maharadża

 

Tłumaczył z angielskiego na j. polski: Kanhaiya Lal dasa

Oryginał znajduje się na naszym forum: forum.bhaktijoga.pl.