Bhakti Books

  Książki i komentarze Śri Śrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja w języku angielskim. Bhakti books | Bakti press

Książka HIT! NOWOŚĆ!

Być kontrolowanym przez miłość Związek Guru - uczeń. "Nawet Kryszna, Najwyższa Osoba Boga, chce być kontrolowanym przez miłość i oddanie." — Śrila Narayana Maharaja
HIT! Polska edycja: "Być kontrolowanym przez miłość"

PureBhakti TV

  Celem naszego sadhana powinno być osiągnięcie rati;
Zapraszamy do internetowej telewizji PureBhakti.tv
Czym jest bhakti? PDF Drukuj Email
czwartek, 08 maja 2008 07:09
Bhakti to antyczne sanskryckie słowo, którego znaczeniem jest „czysta miłość i oddanie”. Słowo „czysta” wyraża, że nie ma tu zafałszowania lub domieszki czegokolwiek innego. Miłość w jej najwyższym i najbardziej perfekcyjnym stanie musi być całkowicie czysta i pozbawiona jakichkolwiek innych pragnień, niż dawania szczęścia i oddania dla ukochanego, obiektu swojej miłości.

W starożytnej literaturze Wedyjskiej, najwyższym obiektem miłości wszystkich żywych istot jest Absolutna Prawda, Najwyższa Osoba Boga, który jest źródłem wszystkiego co istnieje i jest On podstawą całego stworzenia. Absolutna Żywa Istota jest znany w wielu językach pod tysiącami imion. Jednak pomiędzy tymi wszystkimi imionami jedno z Jego imion jest najbardziej znaczące i najbardziej doskonałe, brzmi ono KRSNA (wymawiamy Kryszna), oznacza ono Wszechatrakcyjny i Najpiękniejszy. KRSNA jest źródłem każdej żywej istoty i każdej energii, jest On również najwyższym kontrolerem wszystkiego co istnieje. Jest On wieczny i nie ma początku. Jest zawsze istniejącym, i posiada wieczną formę pełną szczęścia i wiedzy, Sat, Czit i Ananda. Czysta miłość i oddanie dla Niego są najwyższą doskonałością wszystkich żywych istot. Poprzez jej osiągnięcie żywe istoty udają się do wiecznego duchowego świata, w którym mogą służyć całą miłością Śri Krysznie razem z Jego wiecznymi przyjaciółmi i wiecznie przebywać w Jego towarzystwie.

Żywa istota w tym świecie, niezależnie od posiadanych form cielesnych takich jak forma człowieka, ptaka, zwierzęcia, bestii, rośliny, owada, czy stworzenia wodnego, jest wieczną duchową cząsteczką transcendentalnej świadomości znanej w sanskrycie jako Jiva-Atma. W obecnym stanie materialnego uwięzienia, wieczna dusza identyfikuje się ze swoim tymczasowym ciałem, które w danej chwili zamieszkuje ale w rzeczywistości jest ona zawsze czymś oddzielnym od fizycznego ciała, tak jak osoba jest czymś oddzielnym od samochodu pomimo, że nim kieruje. W tym stanie podobnym do snu, żywa istota zapomina o swojej wiecznej duchowej naturze i tożsamości, zatapia się w iluzji identyfikacji siebie ze swoim tymczasowym ciałem, które jest pełne cierpienia i nieszczęść, kończąc ostatecznie jako starzec i umierając.

Wedy prezentują najbardziej efektywny proces - Bhakti-Jogę, który umożliwia osiągnięcie wolności z tego uwarunkowania i odzyskanie swojej pierwotnej wiecznej świadomości jako czystej duszy oraz osiągnięcie czystej duchowej miłości i oddania dla Najwyższej Osoby Boga, Śri Kryszny. Poprzez podążanie tym procesem, pod przewodnictwem eksperta, czysto zrealizowanego guru, mistrza duchowego i poprzez naukę tego w jaki sposób zastosować tą wiedzę w praktyce, w codziennym życiu, każdy może otrzymać odpowiednie kwalifikacje umożliwiające osiągnięcie najwyższego stanu duchowej ekstatycznej miłości do Boga. To jest w rzeczywistości najbardziej kompletny, podstawowy i jedyny w swoim rodzaju system realizacji Boga, prezentowany we wszystkich pismach wedyjskich oraz w innych religijnych tekstach na świecie. Jest to również ścieżka pozwalająca na osiągnięcie ostatecznego celu w ludzkiej formie życia.

Zapraszamy Cię abyś na tych stronach zapoznał się z największym obecnie na świecie propagatorem i mistrzem Bhakti-Jogi, Jego Boską Miłością Śrila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Jest On założycielem i Aczarją swojej światowej misji występującej pod nazwą „The Bhakti Yoga Socjety” (polskie tłumaczenie: Stowarzyszenie Bhakti-Jogi), która działa w więcej niż 50 krajach świata. Jest On autorem i wykładowcą najbardziej niezrównanej literatury duchowej na całej planecie, wydał ponad 40 książek o nauce Bhakti-Jogi. Okrążał świat w 28 podróżach do ponad 30 różnych krajów. Dał On duchowe instrukcje, inicjacje i wskazówki dotyczące tych nauk ponad 30-stu tysiącom swoich osobistych uczniów oraz milionom osób na całym świecie, które poszukują duchowości. W tej chwili jest On w wieku 87 lat i jest uznawany jako najbardziej czcigodny i szlachetny Mistrz Duchowy ze starożytnym duchowym rodowodem. Został On uhonorowany tytułem „The Yuga Acarya” (pol. czyt: Juga Aczarja), najbardziej wzniosły ze wszystkich Guru w tym nowożytnym wieku. Jest przykładem w pełni doskonałej zrealizowanej duszy. Kontynuuje On niestrudzenie oświecanie i wznoszenie szczerych dusz w ich własnych poszukiwaniach doskonałości życia.

Zapraszamy Cię do czytania, patrzenia, słuchania i smakowania nektaru czystej miłości i oddania, Bhakti-Jogi.